หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ค้นหาฐานข้อมูล สวนสมุนไพรและพิพิธภัณฑ์ สถานที่ผลิตยา อาหาร และเครื่องสำอาง E-Learning ติดต่อเรา
E-Herbal Rx CMU
ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสกัดและการควบคุมคุณภาพสมุนไพร

        ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้ยาสมุนไพรอย่างแพร่หลาย และรัฐบาลยังได้สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรจึงเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการเลือกใช้ยาสมุนไพร โดยช่วยในการตรวจสอบหาการปนเปื้อน ปนปลอมรวมไปถึงสมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐาน ที่อาจทำให้ได้สมุนไพรที่ด้อยคุณภาพและทำให้ทราบความชื้นในตัวอย่างสมุนไพรเนื่องจากความสูงที่มากเกินค่ามาตรฐานอาจส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อราและเกิดสารก่อมะเร็งอะฟลาท็อกซินอีกด้วย นอกจากนั้นยังทำให้ทราบถึงคุณภาพทางเคมี-กายภาพ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการออกฤทธิ์ทางยา